Adatvédelmi tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

 

 

 

Ki az adatkezelő és mik az elérhetőségeik?

Adatkezelő

Balluff – Elektronika Kft.,

8200 Veszprém, Pápai út 55., +88 546 300

Adatvédelmi tisztviselő

dataprotection@balluff.de

 

Milyen adataim kezelése történik?

Az álláspályázatra jelentkezők esetében kizárólag az általuk megadott adatokat, jellemzően az önéletrajz adatait kezeljük, különösen: név, kapcsolattartási adatok, végzettség, munkatapasztalat, bérigény.

Kérjük ne adjon meg a munkaviszonnyal nem összefüggő adatokat (pl.: szabadidős tevékenység, családi állapot)!

 

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés célja munkaerő toborzása a megüresedő munkakörök betöltése érdekében, valamint az új munkatársak kiválasztása.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a jelentkező hozzájárulása.

 

Kik férnek hozzá az adataimhoz? Van-e adatfeldolgozó?

A megküldött pályázati anyagokhoz, önéletrajzokhoz a személyügyi munkatársak, valamint a kiválasztási folyamatban érdekelt vezetők rendelkeznek hozzáféréssel.

A Balluff – Elektronika Kft. toborzás-kiválasztási folyamatához a hrfelho.hu Kft. adatfeldolgozóként személyügyi szoftvert biztosít.

 

Mennyi ideig kezelik az adataimat?

A megküldött pályázati anyagokat a beküldést követően két évig tároljuk. A jelentkezők a megadott felületeken kérhetik az adataik törlését, vagy maguk is elvégezhetik a törlést.

 

Milyen jogaim vannak és hogyan érvényesíthetem őket?

Minden adatalanyt megilletnek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt jogosultságok (GDPR III. fejezet):

  • tájékozódáshoz való jog;
  • hozzáféréshez való jog;
  • helyesbítéshez való jog;
  • az adatkezelés korlátozásához való jog,
  • törléshez való jog
  • adathordozhatósághoz való jog.

 

Tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, az érintettek jogairól, valamint jogérvényesítési lehetőségekről az adatvedelem@balluff.hu e-mail címen, valamint a fenti elérhetőségeken kérhető.

 

Hova fordulhatok panasszal?

Örömmel fogadjuk, ha esetleges panasz elsőként a Balluff - Elektronika Kft. vezetőségéhez érkezik. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal, jogorvoslati kérelemmel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-1400), vagy lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes törvényszékhez lehet fordulni.